2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Vaida Asakavičiūtė
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Apie filosofines dailės terapijos ištakas ir taikymo galimybes

Straipsnyje apžvelgiamos dailės terapijos filosofinės ir psichologinės ištakos, pagrindinės nuostatos ir jų taikymo praktinės galimybės. Nagrinėjamos dailės terapijos pamatinių teorinių nuostatų sąsajos su neklasikine, gyvenimo filosofija ir įvairiomis psichopatologinėmis bei psichoanalitinėmis koncepcijomis. Ypatingas dėmesys skiriamas dėl filosofijos ir psichologijos idėjų įtakos susiformavusių požiūrių į dailės terapijos funkcijas, metodus ir praktinę reikšmę analizei. Straipsnyje siekiama išryškinti dailės terapijos metodų pritaikymo naudą ir poveikį žmogaus vidinei būsenai, jo fizinei ir dvasinei sveikatai bei savęs pažinimui. Analizuojant dabartinės dailės terapijos ypatumus, susitelkiama į meninės kūrybos procesą, kuris traktuojamas kaip vienas svarbiausių dailės terapijos dėmenų.

 

Raktažodžiai: dailės terapija, menas, asmenybė, neklasikinė filosofija, gyvenimo filosofija, psichoanalizė, meninės kūrybos procesas.

63 - 69 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu