2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Rūta Bagdanavičiūtė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Intersubjective Hermeneutical Ethics of Decision: between Habermas‘ Ideal Communication and Foucault‘s Vital Tension in a Dialogue

Tekste svarstoma intersubjektyvi, dialogu paremta hermeneutinė sprendimo etika. Išryškinamas hermeneutikos dialogiškumo matmuo ir kartu akcentuojamas pasikeitęs to dialogiškumo pobūdis šių dienų hermeneutikos, pajutusios ,,nihilistinį pašaukimą“ (G. Vattimo), kontekste. Keliamas klausimas, kiek hermeneutinio dialogo idėja aktuali socialiniame kontekste ir kokias transformacijas ji patiria šiandien. Kritiškai atsispiriant nuo Derrida absoliutaus svetingumo etikos, išryškinamas hermeneutinės socialinės sprendimo etikos (R. Kearney) aktualumas šių dienų socialinių santykių kontekste. Siūloma neradikalaus hermeneutinio sprendimo etika, leidžianti priimti tam tikrus sprendimus apie kitą, tačiau kartu suvokianti tų priimamų sprendimų interpretaciškumą. Tokia etika socialiniame kontekste siejama su J. Habermaso idealios komunikacijos, paremtos komunikaciniu protu, filosofija, atitinkančia demokratijos idealą. Kartu parodoma, kad tokia autonomiška, sutarimų link kreipianti racionali komunikacija mūsų postdemokratiniame kontekste nuolat iškraipoma įvairių galios praktikų, neįveikiamų racionalios refleksijos judesiu. O praradus tikėjimą galimybe pozityviai susišnekėti, kartais net šnekėtis, iškyla reliatyvizmo, savidestruktyvaus fragmentizmo grėsmė. M. Foucault atviro dialogo samprata (Ch. Falzono akimis) atskleidžiama kaip alternatyva tokiam fragmentizmui. Toks dinamiškas socialinis dialogas, iškeliantis įtampą tarp dialogo ir galios santykių, atskleidžiamas kaip gerokai artimesnis šiandieninei postdemokratijai. Ši įtampa analizuojama siejant ją su N. Davey‘aus hermeneutiniu neramiu mąstymu ir G. Vattimo hermeneutikos nihilistiniu pašaukimu.

 

Raktažodžiai: hermeneutinė sprendimo etika, intersubjektyvumas, komunikacija, postdemokratija.

14 - 25 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu