2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Nida Gaidauskienė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Jean-Marie Guyau meno teorijų recepcija XX a. pradžios lietuvių spaudoje. Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės atvejis

Straipsnis skirtas modernių teorijų recepcijai XX a. pradžios lietuvių kultūroje. Jame daugiausia dėmesio skiriama XIX a. antroje pusėje populiaraus prancūzų filosofo Jeano-Marie Guyau (1854–1888) socialinėms ir estetinėms idėjoms, kurios lietuvių spaudoje imtos reflektuoti tik XX a. antrajame dešimtmetyje. J.-M. Guyau knygos Menas sociologiniu požiūriu (L’art au point de vue sociologique, 1889) idėjas pirmoji į viešąjį diskursą įtraukė viena lietuvių ankstyvojo modernizmo pradininkių Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. Šiame tyrime detaliau aptariama, kuriuos S. Čiurlionienės-Kymantaitės teiginius inspiravo minėtoji J.-M. Guyau studija. Teigiama, kad J.-M. Guyau estetinis vitalizmas suteikė impulsų įtvirtinant romantinį menininko – visuomenės vedlio – statusą XX a. pr. lietuvių kultūroje. Epizodiškai J.-M. Guyau idėjas 1915 m. nušvietė Ignas Šeinius (Ignas Jurkūnas), sistemingiau jo estetinėmis pažiūromis 1920–1922 m. rėmėsi Vincas Mykolaitis-Putinas.

 

Raktažodžiai: Jean-Marie Guyau, „socialinė” estetika, estetinis vitalizmas, recepcija, Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė

113 - 120 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu