2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Dailininkė Jūratė Petruškevičienė
       

 

Santrauka

 

Dailininkė Jūratė Petruškevičienė gimė 1949 m. vasario 2 d. Kaune. Mokyklą baigė 1966 m., o 1967 m. įstojo į Vilniaus dailės instituto Kauno taikomosios dailės skyrių studijuoti tekstilės. Baigusi šią specialybę 1973 m. ji pradėjo dirbti Kauno ,,Dailės" kombinate. Čia ji perprato įvairius tekstilės gaminių techninio apdorojimo būdus, buvo mažatiražės gamybos dailininkė, kūrė interjerui skirtus monumentalius tekstilės darbus. Tuo metu ji pradėjo dalyvauti įvairiose Kauno „Dailės“ kombinato surengtose parodose Lietuvoje ir užsienyje, rengė ir personalines unikalių kūrinių parodas, buvo įvairių grupinių projektų dalyvė. Parodų gyvenime menininkė itin aktyviai dalyvauja iki šiol: būtų sunku išvardyti visas šalis, muziejus ir renginius, kur buvo eksponuoti menininkės darbai. Tai ne tik įspūdingi pasirodymai Europos muziejuose (Prancūzijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Italijoje, Suomijoje ir kt.), bet ir parodos itin tolimose šalyse – JAV, Japonijoje, Australijoje. Dirbdama ir kurdama Petruškevičienė visuomet ilgėjosi pedagoginės veiklos. Atrodo, tai įgimtas polinkis, nes dailininkės tėvai ir seneliai taip pat buvo pedagogai. Tad 1990 m. ji ėmė dirbti Kauno ,,Aušros" gimnazijoje vaizduojamosios dailės klasėse pavaduotoja, o nuo 1991 m. tapo Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Tekstilės katedros dėstytoja. Čia iki šiol eina docentės pareigas. Menininkė dėsto spalvotyrą, įvairias tekstilės technologijas, vadovauja studentų baigiamiesiems diplominiams darbams.

 

Raktažodžiai: Jūratė Petruškevičienė, tekstilė

88 - 93 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu