2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Tomas Kačerauskas
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Elitinė ir masinė kultūra medijų sąlygomis

Straipsnyje nagrinėjamas elitinės ir masinės kultūros santykis. Plėtojamos šios tezės: 1. Elitinė ir masinė kultūra maitina viena kitą; jeigu nebūtų elitinės kultūros, negalėtume šnekėti ir apie jos antipodą – masinę kultūrą. 2. Nors vartojimo masiškumas – vienas iš masinės kultūros požymių, tai nieko nepasako apie jos skirtį nuo elitinės kultūros. 3. Meno kūrinio paklausumas – reliatyvus, jis priklauso tiek nuo menininko pastangų, tiek nuo estetinės aplinkos, kurioje skleidžiasi ir (ne)pripažįstamas tas menininkas. 4. Masiškumas ir elitiškumas gali keistis vaidmenimis, be to, jie – vienas kito kriterijai; elitinės ir masinės kultūros vaidmenų kaita – būtinas kultūros dinamikos aspektas. 5. Elitinė kultūra visų pirma rodo kelią, tendencijas menui ar kultūrai apskritai. 6. Masinė kultūra yra naujųjų medijų, tiražuojančių produktus, fenomenas. 7. Elitinė kultūra suvaroma į getus, iš kur ji pasklinda ribotomis porcijomis – tik tiek, kiek leidžia nusistovėjusios pažiūros. 8. Nusistovėjusių medijų kanalų griovimas ir naujų paieška sietini su elitine, iškilia veikla.

 

Raktažodžiai: elitinė kultūra, masinė kultūra, medijos, vartojimas, meno kūrinys.

54 - 62 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu