2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Vaida Kamuntavičienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Kėdainių katalikų bažnyčia ir jos biblioteka 1675 m.

XVII a. Kėdainių miesto savininkai buvo kalvinistai Radvilos, o pats miestas buvo daugiatautis, daugiakultūrinis ir daugiareliginis. Kėdainių katalikų bažnyčia veikė sudėtingomis sąlygomis. Straipsnyje pasakojama apie XVII a. bažnyčios klebonus, analizuojami du maždaug 1675 m. sudaryti Kėdainių Švč. Trejybės ir šv. Jurgio parapinės bažnyčios inventoriai, suteikiantys duomenų apie bažnyčios altorius, apie pamaldumo kryptis. Abiejuose inventoriuose surašytos parapijos knygos (44 vienetai) leidžia susipažinti, ką galėjo skaityti parapijos klebonai, kokias žinias perteikti savo parapijiečiams. Daromos išvados, kad daugiausia parapijai buvo nusipelnę du klebonai – bažnyčios atgavimo iš evangelikų iniciatorius Motiejus Kobilinskas ir Švč. Rožinio brolijos steigėjas Motiejus Godlevskis.

 

Raktažodžiai: Kėdainiai, katalikų parapija, XVII a., klebonas, altoriai, biblioteka

129 - 139 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu