2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

:. Darius Liutikas
       Lietuvos socialinių tyrimų centras

 

Santrauka

 

Religijos geografija: šventųjų kultas Lietuvoje

Šiame religijos geografijos straipsnyje nagrinėjami Lietuvos objektai ir vietos, susijusios su šventųjų kultu. Keturiuose straipsnio skyriuose aptariami skirtingi šventųjų kulto aspektai: šventųjų relikvijos, vietovardžiai, šventųjų paminklai, koplytstulpiai, koplytėlės ar stogastulpiai ir gyvų, šventais laikomų žmonių, arba dvasinių autoritetų aplankymo vietos. Aptariamos su Lietuvą susijusių šventųjų relikvijų, palaimintųjų ir Dievo tarnų palaidojimo vietos. Taip pat domimasi bažnyčių pavadinimais (titulais), šventųjų vardais pavadintomis gatvėmis. Straipsnyje analizuojami šventųjų atvaizdai heraldikoje, jiems pastatyti paminklai, koplytėlės ir koplytstulpiai. Išskiriami populiariausi Lietuvoje šventieji, apžvelgiami jų atributai. Galiausiai aptariamos dvasinių autoritetų ir gyvų šventųjų lankymas.

 

Raktažodžiai: religijos geografija, šventųjų kultas, šventųjų relikvijos Lietuvoje, bažnyčių pavadinimai (titulai)

121 - 128 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu