2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Alfonsas Motuzas
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Litanijų maldos, arba pamaldumo praktikos per pridedamąsias pamaldas Lietuvoje

Šiandieninė Lietuva daugiau kaip 600 metų yra krikščioniškas kraštas: stačiatikiai, katalikai ir evangelikai. Dauguma – katalikai. Katalikų Bažnyčios liturgiją sudaro Šventosios Mišios ir Pridedamosios pamaldos. Pridedamosios pamaldos – tai pamaldos, atliekamos prieš ar po Šv. Mišių bažnyčiose, atviroje erdvėje: bažnyčių šventorių, kapinių, Kalvarijų Kryžiaus kelių bei namų aplinkoje. Jos atliekamos liaudies, arba pasauliečių. Jas sudaro įvairios liaudies praktikuojamos maldos ir giesmės, arba pamaldumo praktikos. Tai Švč. M. Marijos valandos, Švč. M. Marijos kalbamasis ir giedamasis bei Švč. Jėzaus vardo rožiniai, Žemaičių Kalvarijos Kalnai, Kryžiaus kelias, Graudūs verksmai, Gedulinės valandos (psalmės), šermenų giesmės. Prie jų priskiriamos gegužinės ir birželinės pamaldos, šventųjų užtarimo maldos ir giesmės. Iš šventųjų užtarimo maldų ir giesmių išsiskiria litanijos.

 

Raktažodžiai: litanijų maldos, pamaldumo praktikos, pridedamosios pamaldos, Lietuva.

140 - 152 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu