2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Miglė Munderzbakaitė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Adaptacija arba dviejų „tekstų“ santykis kino ir teatro medijose

Adaptacija – kūrinio perkėlimas, transformavimas, interpretavimas toje pačioje arba kitoje medijoje. Straipsnyje siekiama įvardinti adaptacijos kaip sąvokos ir kaip reiškinio, proceso specifines ypatybes. Dažniausiai adaptacija siejama su kino medija, joje kuriamomis literatūros kūrinių ekranizacijomis, tačiau šiame tekste apie adaptaciją kalbama ir kino, ir teatro medijų kontekste. Kino, teatro studijų lauke neretai siekiama nustatyti ryšius su pirmuoju (dažniausiai literatūros) kūriniu ir jo vizualia versija-adaptacija. Abiejų medijų studijų atstovai, įvardindami galimus ryšius tarp pirmojo ir antrojo teksto, paprastai išskirdami tam tikrus bruožus, siūlo adaptacijų grupes, klasifikacijas. Straipsnyje pasitelkiamos kelios D. Andrew ir P. Pavis klasifikacijos, siekiama išgryninti jų bruožus, parodyti adaptacijos, kūrinio naratyvo perkėlimo į kitą mediją proceso panašumus.

 

Raktažodžiai: adaptacija, teatras, kinas, literatūra, D. Andrew, P. Pavis

173 - 182 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu