2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Gintarė Narauskaitė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

„Travesti“ tapatybė: lytiškumo, seksualumo daugiaprasmiškumas ir kūno transformacijos

Straipsnyje apžvelgiamas ir analizuojamas unikalus ir daugiaprasmis Lotynų Amerikos reiškinys – travesti tapatybės. Nors patys travesti akcentuoja, kad jie yra homoseksualai, o dauguma intelektualinio diskurso atstovų priskiria šiuos subjektus transgender kategorijai, tačiau svarbu akcentuoti, jog travesti tapatybėms būdingas daugialypumas neleidžia griežtai jų kategorizuoti. Pažymėtina, jog travesti tapatybių daugiaprasmiškumas formuojamas įveiksminant dekonstruktyvistines praktikas, nes šie subjektai, reprezentuodami savo identitetą, visiškai nesunaikina vyriškumo ir galutinai neįsteigia moteriškumo. Siekdami įkūnyti įsivaizduojamos tobulos moters vaizdinį, įgyti kuo moteriškesnes kūno formas, jie aktyviai transformuoja savo kūnus, įveiksmina su moteriškumu siejamas performatyvias praktikas, tačiau neatsisako vyriškų genitalijų kaip patenkinimo ir pasitenkinimo šaltinio. Travesti ardo binarines kategorijas, reprezentuoja, jog lytiškumas, seksualumas yra fluidiškos praktikos, socialinis konstruktas. Travesti, kurių negalima priskirti nei transseksualumo, nei drag queens tapatybiniam diskursui, yra liminalios figūros, ardančios dichotomijas ir skatinančios naują suvokimą, kas yra moteriškumas ar vyriškumas. Šie subjektai pabrėžia, jog jie nesiekia tapti moterimis, bet siekia būti tarsi moterimis. Tad tapsmo travesti procese itin reikšminga figūra yra vyras, kuriam travesti tampa geismo signifikantu, o šie subjektai leidžiasi užvaldomi geismo ir galios mechanizmo.

 

Raktažodžiai: travesti tapatybė, kūno transformacijos, daugiaprasmiškumas, dekonstrukcija, transgender

153 - 166 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu