2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Edvardas Rimkus
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Technikos sąvoka: kaip išvengti stručio strategijos ir pamatyti dramblį

Straipsnyje analizuojama technikos sąvoka, siekiant ją suprobleminti, pateikti konceptualius instrumentus technikos reiškinių įvairovei apžvelgti, įvardinti ryškiausiais skirtumais pasižyminčias technikos reiškinių grupes. Technika bendriausia prasme suprantama kaip visuma žmogaus sukurtų daiktų / objektų / sistemų ir veiksmų / veikimo metodų, kurie panaudojami kaip priemonės / instrumentai siekiant kokių nors tikslų. Siūloma technikos reiškinius skirstyti į tris kategorijas: (1) daiktinė / materialioji technika; (2) kalbinė-informacinė technika; (3) socialinė technika / technologija. Teigiama, jog technikos sąvokos neįmanoma redukuoti į jokį konkretų / atskirą techninį objektą ar technologinį veiksmą – suprantant tai kaip technikos kūrimą ir technikos panaudojimą.

 

Raktažodžiai: technikos sąvoka, kalbinė-informacinė technika, technologinis racionalumas, technikos filosofija.

36 - 43 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu