2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Reda Šatūnienė
       Šiaulių universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Tarp gyvenimo stiliaus ir sveikatos: pakeistos (neįprastos) sąmonės būsenos kaip alternatyvaus gydymo(si) suvokimas

Publikacijoje analizuojamos „sveikatos“ ir „gydymo(si)“ kultūrinės reikšmės bei alternatyvias gydymo sistemas praktikuojančių asmenų požiūris į „sveikatą“, analizuojamas individualus „sveikatos“, „ligos“ (kaip opozicijos „sveikatai“) ir „gydymo(si)“ prasmių konstravimas. Naujausiais autorės empirinio tyrimo duomenimis (2015–2016) pagrindžiama, kad požiūris į sveikatą, ligą ir gydymąsi glaudžiai susijęs su asmens propaguojamu gyvenimo stiliumi, pasaulėžiūra. Remiantis originaliu empiriniu tyrimu analizuojama, kokios kultūrinės nuostatos skatina asmenis rinktis alternatyvius gydymo(si) būdus, pakeistų, neįprastų sąmonės būsenų (naudojant psichoaktyvias medžiaga arba be jų) patyrimus, kuriuos pateikėjai interpretuoja kaip tam tikrą gydymo ar savigydos procesą. Tiriama, kaip šie pasirinkimai susiję su „sveikatos“ ir „gydymo(si)“ supratimu ir asmenų kultivuojamu gyvenimo stiliumi.

 

Raktažodžiai: gyvenimo stilius, sveikata, gydymas, neįprastos sąmonės būsenos, alternatyvi kultūra.

70 - 79 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu