2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Jonas Tilvikas
       Lietuvos istorijos institutas

 

Santrauka

 

Tarp religinių, kultūrinių, socialinių priešpriešų: lietuvininkų liaudies medicina XIX–XX a. pirmoje pusėje

Straipsnyje analizuojama XIX–XX a. pirmosios pusės lietuvininkų liaudies medicina. Šiuo tyrimu siekiama atskleisti lietuvininkų liaudies medicinos gyvavimo aplinkybes tarp religinių, kultūrinių ir socialinių priešpriešų. Tyrimo šaltinis – Mažosios Lietuvos šviesuolių Karlo Kapelerio, Viliaus Kalvaičio, Kristupo Jurkšaičio, Anso Bruožio, Jono Skvirblio etnografiniai tekstai. Šių autorių tekstuose liaudies medicina persmelkta maginių elementų. Tačiau čia pat išryškėja dalies lietuvininkų kriščioniškosios pažiūros, smerkiančios magija paremtus gydymo būdus ir tokiais būdais besinaudojančius žmones. Nepaisant bažnytinio pasmerkimo, liaudies medicina buvo gaji ir svarbi to meto lietuvininkams, nes sprendė ne tik jų sveikatos klausimus, bet ir socialines bei kultūrines problemas. Liaudies medicina žymėjo takoskyrą tarp skirtingų religinių pozicijų bei etninių grupių – lietuvių ir vokiečių. Svarbūs liaudies medicinos gyvavimui buvo to meto socialiniai aspektai: šeimos santykiai, bendruomeniniai ryšiai. Liaudies medicinos gyvavimą palaikė ir tuometinė ekonominė situacija.

 

Raktažodžiai: lietuvininkai, liaudies medicina, religinės, kultūrinės, socialinės priešpriešos

183 - 192 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu