2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 89

:. Vytis Valatka
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Kūrybinės technologijos antikos filosofijoje: kinikų mokyklos atvejis

Šiame straipsnyje nagrinėjamos kūrybinės technologijos, taikytos antikinėje filosofijoje. Straipsnio autorius susitelkia ties kūrybinės vizualizacijos technologija, atrandama klasikinio kinizmo etikoje. Straipsnyje analizuojami esminių šios etikos principų kūrybiniai įvaizdinimai ir jų galimos šiuolaikinės parafrazės. Prieinama prie išvados, kad klasikinės vizualizacijos iš esmės nebėra aktualios šiuolaikinės kūrybos visuomenės realijoms. Kita vertus, būdamos šiuolaikinių įvaizdinimų provaizdžiais, o kartu ir išplėsdamos pačios kūrybinės vizualizacijos horizontus, jos išlaiko reikšmingumą šios visuomenės analizei.

 

Raktažodžiai: klasikinis kinizmas, kūrybinės technologijos, kūrybinė vizualizacija, etikos principai.

6 - 13 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu