2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Audrius BEINORIUS
Virvė ar gyvatė? Iliuzijų samprata indiškoje epistemologijoje

Antanas ANDRIJAUSKAS
Eurocentrizmo kritika André Gunderio Franko koncepcijoje

Rūta BAGDANAVIČIŪTĖ
Medijų pasaulis hermeneutiškai: nuo kalbinių tekstų iki naujųjų medijų

Žilvinė GAIŽUTYTĖ-FILIPAVIČIENĖ
Kinematografinės atminties remediacijos, jų recepcija ir sklaida visuomenėje (pabaiga)

Tomas KAVALIAUSKAS
Grynojo proto problema šachmatuose

Valdas SELENIS
Istorizmas ir lietuvių tautinio savitumo problema (pabaiga)

Saulius KETURAKIS
„McLuhan Inc.“: Kaip jam tai pavyko?

Rūta Marija VABALAITĖ
Mąstymo reikšmės interpretacija pirmajame Juozapo Goluchovskio traktate

Aušra MALKEVIČIŪTĖ
Žmogaus būties vienumo samprata dvasinėje lietuvių kultūroje: filosofinė liaudies pasakų analizė

Aktualioji tema

Vilija TARGAMADZĖ
Vertybės sampratos turinio erdvė ir jos reikšmė asmens gyvenime ir valstybės politikoje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 134 - 135 skyriai

Menas

Tapyba. Dailininkas Pranas Griušys

Kultūra

Aušrinė KULVIETYTĖ-CEMNOLONSKĖ
Istorinė atmintis Prano Griušio tapyboje

Laima ŠINKŪNAITĖ
28 šventųjų pranciškonų observantų atvaizdai Šv. Jurgio Kankinio konvento bažnyčioje

Irena DARGINAVIČIENĖ
Žmogiškasis protas ir antrosios kalbos išmokimas

Jaunųjų opusai

Domantas MILIUS
Richardas Wagneris ir kino muzika: leitmotyvo vaidmuo

Tadas SNUVIŠKIS
Budistinė samdhinirmocana ir H. G. Gadamerio hermeneutika: lyginamoji analizė

Jonas TILVIKAS
Tarp religinių, kultūrinių, socialinių priešpriešų: lietuvininkų liaudies medicina XIX–XX a. pirmoje pusėje (pabaiga)

Gilija ŽUKAUSKIENĖ
Sociokultūrinės bendrumo tarp žmogaus ir gyvūno paieškos: kinetinis atidumas ir dialogas

Deima KATINAITĖ
Kandinskis Bauhause – orientalististiniai ir neklasikiniai jo spalvos teorijos aspektai (pabaiga)

In Memoriam

PAULIUS NORMANTAS (1948 06 08–2016 01 07)

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu