2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Audrius BEINORIUS
Virvė ar gyvatė? Iliuzijų samprata indiškoje epistemologijoje (pabaiga)

Rūta BAGDANAVIČIŪTĖ
Hermeneutinė racionalumo kritika ir edifikacinė interpretacijos laisvė: R. Rorty ir H.-G. Gadameris

Rolandas BARTKUS
Žmogaus problema technikos amžiuje: metafizika ir etika

Dalia Marija STANČIENĖ
Rogerio Bacono mokslo vizija

Aktualioji tema

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Politinio korektiškumo ribos ir prigimtis

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 136–139 skyriai

Ludwig WITTGENSTEIN
Pastabos apie Frazerio „The Golden Bough“

Menas

Tapyba. Tapytojas Aleksandras Vozbinas

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Metaforiška Aleksandro Vozbino tapybos poetika

Tomas KAVALIAUSKAS
Urbanistinės transformacijos kultūrologiniu ir socioekonominiu požiūriais: Kauno m. Šilainių rajono atvejo analizė

Agnieška JUZEFOVIČ
Vizualinės komunikacijos klišės pramogų industrijoje: tango šokis kinematografijoje

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Kultūrų sąveikos tvermė sociokultūriniuose virsmuose

Vladislavs MALAHOVSKIS
Faktoriai, formavę religinę (katalikiškąją) tapatybę: Latgalos pavyzdys istoriniame kontekste

Alfonsas MOTUZAS
XXI a. krikščioniškos liaudies pamaldumo vietos Lietuvoje ir Latvijoje. Angelų kalvos (Lietuva) ir Kristaus Karaliaus (Latvija) atvejai

Jaunųjų opusai

Lukas TOLIUŠIS
Etnologijos aspektas etinio reliatyvizmo kontekste

Žilvinas VAREIKIS
Europocentrizmo ideologijos virsmai Vakaruose ir jų atspindžiai dabartinėje Lietuvos filosofijoje

Ramūnas B. MALCIUS
Pamatinių ontologinių sąvokų išsklaida

Domantas MILIUS
Vaizdinis ir muzikinis daugiapo tekstiškumas Alfredo Hitchcocko filmuose: Langas į kiemą / Psichopatas

Ernesta PAUPLIENĖ
Grožio paieškos netobulume tradicinėje japonų keramikos estetikoje: kintsugi

Recenzija

Vida SAVONIAKAITĖ
Menas šiuolaikinėse kultūros sistemose Vidurio ir Rytų Europoje

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu