2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Jonas ČIURLIONIS
Keturių elementų paradigma antikos moksle

Tatjana SOLOMONIK-PANKRAŠOVA
„Beaistrė Aistra“ Grigaliaus Nysiečio In Canticum Canticorum

Vytis VAlATKA
Mokslų klasifikacija, hierarchija ir subordinacija scholastinėje mokslo teorijoje

Tomas SAULIUS
„Sielos hipotezė“: kai kurie šiandieninio dualizmo aspektai

Rūta BAGDANAVIČIŪTĖ
Tarp asmeninio dialogo ir socialinio polilogo: skirtingos socialumo sampratos

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Kultūros krizės samprata Osvaldo Spenglerio filosofijoje

Aktualioji tema

Vida SAVONIAKAITĖ
Skirtys ir bendrumai

Christian GIORDANO
Koks yra Viduržemio jūros regiono agro-miestas? Apie antropologijos dichotomijų prasmę ir absurdiškumą

Irma ŠIDIŠKIENĖ
Neformalių kaimo ir miesto darbo bendrijų sąsajos socialinių santykių aspektu

Vladislav B. SOTIROVIĆ
Pavao Ritterio Vitezovićiaus Didžiosios (Jungtinės) Kroatijos idėja: ankstyvasis modernus nacionalinės tapatybės modelis ir nacionalinės kroatų-slavų valstybės kūrimas

Anna GOMÓŁA
Giminingas, Svetimas, Kitas Jano Michało Witorto Memuarų analizėje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 140–146 skyriai

Menas

Akvarelė. Dailininkas Rimvydas Mulevičius

Kultūra

Raimonda SIMANAITIENĖ
Asociacijų žaismės ir kūrinių ištarmės dailininko Rimvydo Mulevičiaus paveiksluose

Tomas KAVALIAUSKAS
Neužsibaigianti tranzicija Rytų Vidurio Europoje: filosofinė geopolitinių ir socioekonominių permainų refleksija

Andrius GUDAUSKAS
Ar Andrejus Tarkovskis skaitė Henri Bergsoną?

Jūratė LANDSBERGYTĖ-BECHER
Egzistencializmo motyvai Onutės Narbutaitės kūryboje. Opera „Kornetas“

Agnieška JUZEFOVIČ
Milonguero gyvenimo būdas pramogos ir žaidimo teorijos kontekste

Antanas ANDRIJAUSKAS
Babilono civilizacija lyginamosios analizės perspektyvoje

Rita VAIČEKAUSKAITĖ
Pasekėjo įgalinimo prielaidų konstravimas

Jaunųjų opusai

Agnė ALIJAUSKAITĖ
Kaip įmanoma fenomenologinė – pragmatistinė tiesos samprata?

Alfredas BUIKO
Anapusinio Dievo samprata Karlo Bar tho religijos filosofijoje

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu