2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Vytautas RADŽVILAS
Kelios pastabos postmoderniosios globalizacijos prieštaravimų klausimu

Aleksandr SAUTKIN
Supratinga vaizduotė: naujos humanitarinės paradigmos link

Algis MICKŪNAS
Intencija ir pėdsakas

José María ZAMORA CALVO
Kelios pastabos apie plotiniškąjį logos: emanacinė ir hermeneutinė reikšmės

Tomas SAULIUS
Ar „sielos hipotezė“ laikytina moksline hipoteze?

Rūta BAGDANAVIČIŪTĖ
M. Heideggerio egzistencinė ontologija kalbinėse „tarp“ sūpuoklėse

Nerijus STASIULIS
Sprachspiel ir ritualas L. Wittgensteino filosofijoje

Tomas KAVALIAUSKAS
Egzistencinio teizmo ir ateizmo tiesos perskyra: J. Girniaus ir A. Maceinos perspektyva

Aktualioji tema

Vladislav B. SOTIROVIĆ
Pavao Ritterio Vitezovićiaus Didžiosios (Jungtinės) Kroatijos idėja: ankstyvasis modernus nacionalinės tapatybės modelis ir nacionalinės kroatų-slavų valstybės kūrimas (pabaiga)

Vytautas TUMĖNAS
Lietuvių kalviškųjų „saulučių“ simboliai skirtybių ir bendrybių priešpriešos lauke

Vida SAVONIAKAITĖ
Esu lietuvis pasienyje

Darius DAUKŠAS
„Savas“ ir „kitas“ Norvegijos visuomenėje: Norvegijos lietuvių atvejis

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 147–150 skyriai

Menas

Tapyba. Dailininkas Antanas Savickis (Tonis Viberis)

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Metafizinės gelmės ieškojimas Antano Savickio (Tonio Viberio) tapybinėse meditacijose

Mindaugas RAGAIŠIS
Sakramentai ir evangelizacija

Odeta ŽUKAUSKIENĖ
Tinklaveika kaip kontrolės ir ideologijos aparatas: naujasis materializmas ir A. R. Galloway’aus medijų kritika

Jaunųjų opusai

Mantas Antanas DAVIDAVIČIUS
Etinės ir estetinės ekosofijos prieigų priešprieša

Ernestas JANČENKAS
Logikos epistemologinė ir politinė reikšmė Alfarabijaus filosofijoje

Recenzija

Tadas SNUVIŠKIS
Atgaivinančioji rasa, arba A. Andrijausko žvilgsnis į tradicinę indų estetiką ir meną

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu