2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Nerijus STASIULIS
Heidegeriškoji naudos ontologija

Gediminas MESONiS
Mes po Jeano Paulio Sartre’o

Darijus BEINORAVIČIUS
Globalizacija ir teisė

Algis MICKŪNAS
Mito garsas

Dalia Marija STANČIENĖ
Brandžiųjų viduramžių scholastinė filosofija

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Kasdienybės estetika M. K. Čiurlionio epistoliariniame palikime

Tomas KAVALIAUSKAS
Politinė moralė: Vaclavas Havelas

Aktualioji tema

Vytautas TUMĖNAS
Lietuvių kalviškųjų „saulučių“ simboliai skirtybių ir bendrybių priešpriešos lauke (pabaiga)

Laura LAURUŠAITĖ
Nei sava, nei kita: nulinė tapatybė šiuolaikinių baltų (e)migrantų literatūroje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 151 - 154 skyriai

Menas

Tapyba . Dailininkė Irma Leščinskaitė

Kultūra

Rita VAIČEKAUSKAITĖ
Mokslo ir šiuolaikinio meno ryšių konceptualumas: I. Leščinskaitės kūrybos kontekstas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Arabų–musulmonų pasaulio menotyrinės estetikos savitumas

Arnoldas GABRĖNAS
Medis architektūroje – medžiagos metamorfozės

Yan KAPRANOV
Hipotetinės pirmųjų žmonių populiacijų antropogeninės lokalizacijos versijos

Alla KOROLYOVA
Ankstyvųjų žmogaus populiacijų migracijos maršrutų rekonstrukcija

Kristina STANKEVIČIŪTĖ
Vulgarioji publicistika Lietuvoje: kultūrologinė žanro apžvalga

Aušra ŽEMIENĖ
Pavardė kultūrinės globalizacijos kontekste: „asmens prekės ženklas“ ar kalbos paveldo dalis?

Jaunųjų opusai

Vytautas SINICA
Vieningos Europos idėja Kanto politinėje filosofijoje?

Lina GOTAUTĖ
Čanbudizmo estetinių idealų atspindžiai japoniškoje wabi-sabi estetikoje

Audronė DARAŠKEVIČIENĖ
Etninio tapatumo riboženkliai: rūpinimosi vaiku praktika Lietuvoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu