2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 94

:. Antanas Andrijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Santrauka

 

Arabų–musulmonų pasaulio menotyrinės estetikos savitumas

Straipsnyje įvairiais aspektais tyrinėjami specifiniai tradicinės arabų-musulmonų menotyrinės estetikos bruožai, jai būdingos estetiškumo sampratos ypatumai. Atskleidžiami pagrindiniai teoriniai ir metodologiniai filosofinės ir menotyrinės estetikos požiūrių į meno reiškinius skirtumai. Daug dėmesio skiriama pagrindinių islamiškos menotyrinės estetikos savitumą lėmusių veiksnių tyrinėjimui, analizuojama meno samprata ir menų sąveikos problemos. Ypatingas dėmesys skiriamas islamo religijos poveikiui menotyrinei estetikai, jos istorinės raidos metamorfozėms. Išryškinamas menotyrinės estetikos ryšys su aktualiais meno praktikos teorinio apmąstymo poreikiais. Lyginamosios analizės pagrindu atskleidžiamas arabų-musulmonų menotyrinės estetikos savitumas, jos pagrindiniai specifiniai tipologiniai bruožai.

 

Raktažodžiai: : Islamo estetika, arabų-musulmoniška menotyrinė estetika, meno samprata, menininko vaizdinys, meninės kūrybos proceso samprata

https://doi.org/10.24101/logos.2018.13

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu