2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 94

:. Audronė Daraškevičienė
       Lietuvos istorijos institutas

 

Santrauka

 

Etninio tapatumo riboženkliai: rūpinimosi vaiku praktika Lietuvoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje

Straipsnyje migracijos kontekste analizuojama emic perspektyvoje atsirandanti kasdienio tėvų rūpinimosi vaikais Lietuvoje ir Pietų Europoje (Ispanijoje bei Prancūzijoje) skirčių refleksija. Gilinamasi į etninio tapatumo problemą, analizuojant kasdienio tėvų rūpinimosi vaikais interpretacijas, susijusias su etninio tapatumo diskursu. Remiamasi etnologo Orvaro Löfgreno teorija, teigiančia, kad susidūrimo su kitu situacijoje, kasdienybės detalės tampa simbolinėmis reprezentacijomis, padedančiomis išgryninti vienos ar kitos šalies bruožus, pagrindines tautos idėjas arba elgesio modelius. Prieinama prie išvados, kad tam tikrą tautą ar kultūrą nusakančios simbolinės reprezentacijos konstruojamos atsižvelgiant į tai, kokiomis savybėmis pa- sižymi arba nepasižymi kito pozicijoje esanti tauta ar kultūra.

 

Raktažodžiai: : etninis tapatumas, vaikas, tėvai, kasdienybė, Lietuva, Ispanija, Prancūzija.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.21

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu