2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 94

:. Lina Gotautė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Čanbudizmo estetinių idealų atspindžiai Japoniškoje wabi-sabi estetikoje

Estetikos, kuri Japonijoje yra neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis, sampratai didžiausią poveikį padarė iš kinijos pasklidusi čanbudizmo estetikos tradicijos įtakoje susiformavusi savita japonų wabi-sabi estetika. Šio straipsnio tikslas yra išskirti šios savitos estetikos būdingiausius bruožus. Jame pagrindinis dėmesys sutelkiamas į pagrindinius wabi-sabi raiškos aspektus kasdieniame japonų gyvenime ir įvairiose kūrybinės veiklos srityse. Remiantis pamatinių dzen tekstų analize, siekiama atskleisti šios estetinės tradicijos potencines galimybes spręsti šių dienų globaliajame pasaulyje iškylančias žmogaus santykio su tikrove problemas.

 

Raktažodžiai: : japonų tradicinė estetika, čan estetika, dzenbudizmas, dzen estetika, wabi-sabi, panteizmas.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.20

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu