2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 94

:. Salomėja Jastrumskytė
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Kasdienybės estetika M. K. Čiurlionio epistoliariniame palikime

Straipsnyje keliama prielaida, kad Čiurlionio kūrybinį palikimą galima tyrinėti ir artikuliuoti iš kasdienybės estetikos perspektyvos. Tad visų pirma pateikiama šiuo metu labai dinamiška ir intensyviai besiformuojanti kasdienybės estetikos samprata, nors nesiekiama apimti visų įvairialypių dabartinių jos išraiškų ir atšakų. Esminiai klausimai, kurie keliami straipsnyje: kiek Čiurlionis estetiškai patyrė savo kasdienį gyvenimą, kiek jį reflektavo, kiek kasdienybę ir jos sudedamuosius patirtinius elementus suvokė atsietus ar subordinuotus menui bei kiek šiuos įvairialypius estetinius kasdienybės patyrimus, kuriuos Čiurlionis subtiliai dokumentuoja savo laiškuose ir kitame rašytiniame palikime, galima tyrinėti pastaruoju metu besiformuojančios kasdienybės estetikos prieigomis.

 

Raktažodžiai: : kasdienis gyvenimas, kasdienybės estetika, estetinis patyrimas, Čiurlionis

https://doi.org/10.24101/logos.2018.06

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu