2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 94

:. Vytautas Sinica
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Vieningos Europos idėja Kanto politinėje filosofijoje?

Straipsnio tikslas – atsakyti, ar ir kokia prasme Kanto amžinosios taikos ir pasaulinės pilietijos projektas gali būti laikomas ir vieningos Europos vizija. Siekiant atsakyti į šį klausimą, apžvelgiama ir analizuojama Kanto išdėstyta pasaulinės taikos užtikrinimo programa ir istorijos filosofijos nuostatos, kurios lyginamos su vykstančio Europos integracijos proceso pamatiniais principais. Remiantis P. Manent‘u, Europa suvokiama kaip geografiškai neapribotas vieningos žmonijos projektas. Teigiama, kad amžinoji taika Kantui nebuvo tikslas savaime, priešingai, padėjo kaip priemonė universaliam teisingumui užtikrinti. Žingsniai, žengiami taikos link, turėjo padėti realizuoti nežinomus žmonijos prigimties pradus ir įgalinti moralesnį (pareiga grįstą) žmonių elgesį. Nors esama istorinių ir struktūrinių panašumų tarp Kanto numatytų ir ES įgyvendintų šalių integracijos procesų, esminis jų panašumas yra būtent pastanga pakeisti žmones, gyvenančius šios taikos ir turtinės gerovės sąlygomis, ir šitaip priartinti „istoriją rašančio“ žmogaus pasirodymą istorijos scenoje.

 

Raktažodžiai: : Immanuelis Kantas, kosmopolitizmas, Europa, federacija, pilietinė visuomenė.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.19

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu