2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 94

:. Nerijus Stasiulis
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Heidegeriškoji naudos ontologija

Straipsnyje mėginama apsvarstyti naudos ontologiją. Laikoma, kad mūsų laikais esmingą utilitaristinę nuostatą – nesvarbu, ar naudos siekimas vertinamas pozityviai, ar negatyviai, – grindžia subjekto ontologija. Reikia atgauti tikroviškąją naudos prasmę, subjekto ontologiją keičiant Dasein ontologija. Kaip visada, heidegeriškajame mąstyme svarbi istorinė dimensija, ontologijos virsmą siejant su įsiklausymu į jos graikiškąsias ir ikisokratiškąsias ištakas. Čia interpretuojame heidegeriškajį turbūt pirmosios Vakarų ontologinės ištaros – Anaksimandro išlikusio fragmento – apmąstymą, kuriame nauda pasirodo kaip būties vardas. Parodome, kaip Būtyje ir laike suformuluotos struktūros atpažįstamos ir Vakarų ontologinės pradžios apmąstyme.

 

Raktažodžiai: : nauda, utilitarizmas, Heideggeris, ontologija, būtis, uti.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.01

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu