2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 94

:. Rita Vaičekauskaitė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Mokslo ir šiuolaikinio meno ryšių konceptualumas: I.Leščinskaitės kūrybos kontekstas

Šiuolaikiniame mene randame daug susipynusių kultūros krypčių, skirtingų stilių ir metodų sąveikų, vis daugiau abstrakčių formų. Mene vis plačiau atsiranda vietos idėjai, tačiau tuo pat metu kyla klausimas: ,,Ar čia menas?” Šiuolaikinio meno ir meno sintezės kryptys – konceptualusis menas, menamokslis – kvestionuoja ne tik realybę, socialinius ir gyvenimo reiškinius, bet ir patį meną. Šiuolaikinio meno ir mokslo ryšiams didelę įtaką daro informacinės technologijos, kurios stiprina interaktyvaus meno kryptį. Straipsnyje pristatoma Irmos Leščinskaitės kūryba, kurios kelio ištakos nuo abstraktaus ekspresionizmo nuosekliai veda abstraktaus minimalizmo link, o kartu su juo stiprėja ir mokslo bei meno sąveikos nulemtas konceptualumas, kuris grindžiamas postmodernizmui būdingu įvairių stilių, disciplinų, raiškos priemonių sankirtomis ir interaktyvumu su auditorija.

 

Raktažodžiai: : šiuolaikinis menas, konceptualumas, mokslas, Irma Leščinskaitė. .

https://doi.org/10.24101/logos.2018.12

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu