2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 94

:. Aušra Žemienė
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Pavardė kultūrinės globalizacijos kontekste: „asmens prekės ženklas“ ar kalbos paveldo dalis?

Nors kultūrinės globalizacijos sąlygomis kalba imama vertinti pragmatiniu požiūriu, o pavardė laikoma asmens, o ne kalbos nuosavybe ir net „asmens prekės ženklu“, atsižvelgiant į pagrindinius pavardės sąvokos apibrėžties aspektus, ji laikytina ne tik teisės, bet ir kalbos dalyku. Dėl šios esminės priežasties bet koks jos vartojimo reglamentavimo pokytis privalo būti pagrįstas ir kalbiniais argumentais. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti lietuvių moterų asmenvardžių užrašymo senuosiuose rankraštiniuose Didžiosios ir Mažosios Lietuvos šaltiniuose atvejus ir pateikti kalbinių argumentų, paremiančių ar paneigiančių nepriesaginių moterų pavardžių įteisinimo pagrįstumą.
Apžvelgiami Didžiosios Lietuvos asmenvardžių tyrėjų istorijos dokumentuose rasti moterų nepriesaginiai asmenvardžiai, o siekiant apžvelgti moterų įvardijimo atvejus Mažosios Lietuvos regione, pasitelkiami šio straipsnio autorės 2017 m. atlikto Mažosios Lietuvos asmenvardžių (ištirta apie 18600 skirtingų asmenų užrašymų, iš jų moterų – 6767) tyrimo rezultatai. Jų pagrindu įvertinama Mažosios Lietuvos moterų asmenvardžių daryba.

 

Raktažodžiai: : asmenvardžiai, nepriesaginės moterų pavardės, netekėjusių ir ištekėjusių moterų pavardžių priesagos, Mažoji Lietuva

https://doi.org/10.24101/logos.2018.18

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu