2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Alvydas NOREIKA
Michelio Foucault filosofijos (ne)atspindžiai Vytauto Kavolio lituanistinėse studijose

Gediminas MESONIS
Jean Paul Sartre : on ne naît pas philosophe, on le devient

Rolandas BARTKUS
Redukcionizmas filosofijoje ir transcendencijos klausimas

Darijus BEINORAVIČIUS
Vertybės ir teisė

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Klaipėdos krašto valdymas: gubernatorius

Mariusz GRYGIANIEC
Apie animalizmo banalumą

Gintaras KABELKA
Susvetimėjimo problema Lietuvos marksistinėje filosofijoje

Tomas KAVALIAUSKAS
Pragmatizmo filosofija tarp teizmo ir ateizmo

Aktualioji tema

Vydūno 150-osios gimimo metinės

Aelita SKARBALIENĖ
Lyderystės idėjų paieškos Vilhelmo Storostos-Vydūno filosofijoje

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Vydūnas ir antinatalizmas

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda.155–158 skyriai

Menas

Skulptūra. Dailininkas Arūnas Aleksandras Daugėla

Kultūra

Кaimonda SIMANAITIENĖ
Fantasmagorijos ir medžiagų dermės stiklo dailininko Arūno Aleksandro Daugėlos kūryboje

Almantas SAMALAVIČIUS
Viešosios erdvės: tradicija „versus“ dabartis

Kastytis RUDOKAS
Kai kurie metafiziniai architektūros paveldo aspektai

Irena DARGINAVIČIENĖ
Kultūros ir kalbos įtaka asmens identiteto raidai

Marius SMETONA
Sąvokų „kalba“, „tauta“, „valstybė“ plėtiniai jaunimo sąmonėje

Jaunųjų opusai

Darius ŽUKAUSKAS
Šv. Benedikto ikonografija Lietuvos altoriniuose atvaizduose

Vytautas VYŠNIAUSKAS
Intuicijų ir transcendencijos reikšmė grindžiant racionalumą

Kritinė apžvalga

Stanislovas MOSTAUSKIS
Nuo gydančio meno iki dailės terapijos – tarpdalykinių tyrimų perspektyva

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu