2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Nerijus Stasiulis
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Dėl M. Heideggerio veikalo Būtis ir laikas vertimo

Straipsnyje svarstome filosofinio – ir ypač haidegeriškojo – teksto vertimo problematiką diskusijos dėl Tomo Kačerausko atlikto Būties ir laiko vertimo į lietuvių kalbą kontekste. Stengiamės apmąstyti šį vertimą grindžiančios interpretacijos prielaidas, lygindami jas su Mintauto Gutausko pateiktą šio vertimo recenziją grindžiančiomis mąstymo prielaidomis. Aptariame šių prielaidų skirtumo prigimtį. Šį aptarimą deriname su Heideggerio mąstymo esminių bruožų – ypač jo santykio su technikos fenomenu bei su graikiškuoju moderniosios technikos, arba techninės modernybės, pagrindu požiūriu – pristatymu bei Heideggerio tekstų tinkamo vertimo galimybės sąlygų apmąstymu. Siekiame ne tiek pateikti, kritikuoti ar ginti tam tikrus vertinius, kiek parodyti vertimo galimybės esminį turtingumą ir jo tikrovės esminį skurdą.

 

Raktažodžiai: Būtis ir laikas, Heideggeris, ousia, recenzija, vertimas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.52

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu