2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Tomas SAULIUS
Kartezinio dualizmo recepcija Richardo Rorty kūrinyje „Filosofija ir gamtos veidrodis“

Vygandas ALEKSANDRAVIČIUS
Newtono dėmuo Rousseau mąstyme

Edvardas RIMKUS
Patyrimo sampratos: I.Kantas ir E.Husserlis

Vytis VALATKA
Antroji scholastinė filosofija: tarpcivilizacinio dialogo paieška

Algis MICKŪNAS
Dialogas ir pasaulis

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Okuliarcentristinės estetikos atvertys ir grįžtys: akis ir lobynas

Tomas KAČERAUSKAS
Komunikacija ir perspektyvizmas

Darijus BEINORAVIČIUS
Filosofijos kategorijos teisiniame reguliavime

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
1933 m. Teismų reforma ir Klaipėdos krašto justicija

Aktualioji tema

Tomas KAVALIAUSKAS
Politinės moralės transformacijos Vidurio Europoje: Lenkijos atvejis

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XIV. Pratarmė ir pirmas artikulas

Menas

Kaligrafija. Grafikas Albertas Gurskas

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Lietuvių kaligrafijos patriarcho Alberto Gursko kūrybos savitumas

Almantas SAMALAVIČIUS
Vandens estetika islamiškojo sodo architektūroje

Antanas ANDRIJAUSKAS
Ilgai be savo valstybės ir teritorijos gyvavusios žydų civilizacijos unikalumas

Vida SAVONIAKAITĖ
Eduardo Volterio etnografinių-statistinių studijų idėja

Rasius MAKSELIS
Apie gimtojo žodžio laisvę: šiuolaikiniai iššūkiai lituanistikai ir humanistikai

Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Nuo kultūrinio turizmo iki šiuolaikinių miesto vestuvių

Jaunųjų opusai

Indrė IGNOTAITĖ
Interneto anglų kalbos įtaka keičiant interneto lietuvių kalbos kultūrą

Laura VARNAUSKAITĖ
Teatras po Antrojo pasaulinio karo: lyginamoji Becketto absurdo teatro ir Butõ avangardo teatro analizė

Inga ZEMBLIENĖ
„Tautų susiliejimas“: Lietuvos totorių vaikų tapatybių daugialypiškumas mišriose šeimose, 1940–1990

Recenzija

Vytautas RUBAVIČIUS
Liberalizmas kaip „banalybės filosofija“

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu