2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

<
Logos 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Nerijus STASIULIS
L. Wittgensteino psichologijos filosofija: geštaltpsichologijos kritika

Antanas ANDRIJAUSKAS
F. Nietzsche ir reliatyvistinės meno filosofijos kontūrai

Rūta BAGDANAVIČIŪTE
̇ Nepakeliama homo consumens būties lengvybė: M. Heideggerio filosofinė perspektyva

Lina VIDAUSKYTĖ
Mitas ir šifras. Postsekuliarybės implikacijos Karlo Jasperso ir Rudolfo Bultmanno mąstyme

Dalia Marija STANČIENE
̇ Vokiškojo idealizmo ir Rytų filosofijos recepcija Vydūno sąmonės filosofijoje

Eugenijus DANILEVIČIUS
Viltis – esminis asmens tobulėjimo veiksnys personalizmo perspektyvoje

Rolandas BARTKUS
Mokslinių paradigmų kaita Th. S. Kuhno ir P. Engelmeierio teorijose

Evaldas JUOZELIS
Mokslo ir politikos akistata: įrodymai, vertybės, ideologijos

Igor KOROLYOV
Kooperatyvumo kognityvinė ir komunikacinė kategorijos: ontologinis ir gnoseologinis aspektai

Roman VASKO
Semiotinė ir kultūrologinė skaitmeninių frazeosimbolių raiška

Ingrida BARANAUSKIENĖ
Kalbos reikšmė socialinės tikrovės pažinimui: Michailo Bachtino idėjos kokybinio tyrimo architektonikai

Aktualioji tema

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Tikėjimo tikėjimai

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XIV. Antras artikulas. Kas yra tikėjimas

Menas

Stiklas. Stiklo dailininkė Sigita Grabliauskaitė

Kultūra

Raimonda SIMANAITIENĖ
Stiklo dailininkės Sigitos Grabliauskaitės kūrybos temų ir meninės raiškos ypatumai

Irena DARGINAVIČIENE
̇ Komunikacijos proceso multimodalumas

Zoriana MATSIUK
Idiomų su komponentu „bitė“ etimologijos ir simbolikos tyrimas

Olga MASTIANICA-STANKEVIČ
Viešojo diskurso galia: lietuvių inteligentijos savikūra periodinėje spaudoje (XIX a. pabaiga–XX a. pradžia)

Roma BONČKUTE
̇ Kultūros sąvokos raiška Daukanto darbuose

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Klaipėdos Krašto Seimelis: 1935 m. rinkimai

Jaunųjų opusai

Paulius KUKIS
Tapatybės problema ankstyvojoje F. W. Schellingo filosofijoje

Lina BAIRAŠAUSKIENE
̇ Interakcinė etnografija: metodologija ar epistemologija?

Recenzija

Arnoldas GABRĖNAS
Apie Lietuvos istorinę architektūrą ir naujus miestų pokyčius

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu