2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Stiklas.

 

Menas

 

Santrauka

Stiklo dailininkė Sigita Grabliauskaitė

Sigita Grabliauskaitė gimė 1962 m. Marijampolėje, čia augo, lankė mokyklą. Mokėsi vaikų dailės mokykloje. 1980–1985 m. Vilniaus dailės instituto (dabar VDA) Kauno skyriuje studijavo meninio stiklo specialybę. Baigusi studijas gavo paskyrimą į Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą. Technikumas pamažu keitė savo institucinį statusą. Dabar tai Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas. Dailininkė čia iki šiol eina docentės pareigas, jauniesiems menininkams dėsto įvairias stiklo disciplinas, vadovauja bakalauro baigiamiesiems darbams. Stiklo srities žinias savo studentams stengiasi perteikti išsamiai, praktiškai. Nuo 1987 m. S. Grabliauskaitė pradėjo aktyviai dalyvauti parodose: surengė nemažai personalinių ekspozicijų, buvo daugelio Lietuvos ir užsienio grupinių parodų ir simpoziumų dalyvė. 1999 m. menininkė tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nare. Nors yra sukūrusi stiklo indų ir vitražų, vis dėlto daugiausia kuria parodinius darbus. Dailininkės stiklo meno raiška apima dvi pagrindines sritis – stiklo plokštes ir skulptūras. Menininkės darbuose gausu asociacijų ir simbolių, kurie padeda suvokti ir interpretuoti S. Grabliauskaitės kūriniuose perteikiamas idėjas.

Doc. dr. Raimonda Simanaitienė
Vytauto Didžiojo universitetas

 

Raktažodžiai: Sigita Grabliauskaitė, stiklo menas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.14

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu