2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Nerijus STASIULIS
L. Wittgensteino psichologijos filosofija: aspekto matymas

Aivaras STEPUKONIS
Davidas Hume’as apie dvi skirtingas filosofijos rūšis: epistemologijos ir psichologijos metodų sankirtoje

Algis MICKUNAS
Nepaneigiamas kitas

Evaldas JUOZELIS
Kelios pastabos apie mokslišką žmonijos išgelbėjimą

Alvydas NOREIKA
Vytautas Kavolis: moralė ir menas – priešnuodis demokratijos negalioms

Tomas KAVALIAUSKAS
Rusijos politinių diskursų prieštaringumai: filosofinė diskurso analizė

Juozas VALČIUKAS
Islamo teisė Vakaruose: Graikijos atvejis ir Strasbūro teismo sprendimo Molla Sali prieš Graikiją analizė

Julija VAŠČENKO
Pilypo Orlyko Konstitucija: šiuolaikinės konstitucinės ir administracinės teisės kategorijos

Antanas ANDRIJAUSKAS
Tradicinės kinų filosofinės ir menotyrinės estetikos sąveika

Svitlana POLYUHA
Gramatinio termino apibūdinimo nacionalinis suvokimas per antikinės tradicijos apibrėžtį

Aktualioji tema

Saulius KETURAKIS
Apie skaitymą iš toli ir iš arti

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XIV.Trečias artikulas. Ar tikėjimas yra dorybė

Menas

Tapyba. Gražina Janina Vitartaitė

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Gamtos grožio atspindžiai Gražinos Vitartaitės tapybinėje poetikoje

Pillė VELJATAGA
Stalininio laikotarpio dailės kritika Lietuvoje: doktrininė retorika ir meniškumo sauga

Aušrinė KULVIETYTĖ-CEMNOLONSKE
̇ Sugrįžtanti istorija: Lietuvos Atgimimo laikotarpis su istorine daile

Almantas SAMALAVIČIUS
Architektūra ir aplinkos kognityviniai aspektai

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Sinestezijos estetikos prielaidos ir samprata

Stasys MOSTAUSKIS
Nuo piešimo į „užpiešimines” menines praktikas: bandymas konceptualizuoti

Svitlana GRYTSENKO
Dinamika kaip nepriklausomos kalbos ženklas

Eugenijus DANILEVIČIUS
Personalistinė vilties pedagogika: pagrindiniai konceptualūs bruožai

Kęstutis ŽEMAITIS
Lituanorum gente: arkivyskupas Jurgis Matulaitis – Bažnyčios ir valstybės interesų derintojas

Jaunųjų opusai

Gytis DOVYDAITIS
Antikapitalistinė kritika skaitmeninėje bendruomenėje: teorinė internetinės kultūros reiškinio „Vaporwave“ samprata

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu