2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Antanas Andrijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Tradicinės kinų filosofinės ir menotyrinės estetikos sąveika

Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į dviejų pagrindinių tradicinės kinų estetinės minties tenden- cijų, filosofinės ir menotyrinės, savitumo ir vaidmens kinų kultūros istorijoje atskleidimą. Pradžioje glaustai aptariami įtakingiausių filosofinės estetikos krypčių (daoizmo, konfucianizmo, čan) savitumai ir pagrindiniai jų skiriamieji tipologiniai bruožai. vėliau dėmesys perkeliamas į Iv a. užgimusią filosofinei estetikai opo- nuojančią kitą įtakingą menotyrinę estetikos tradiciją (atstovaujamą Zong Bing, Xie He, Du fu, Su Shi, mi fu, Guo Xi, Zhang Yanyuan, Shitao, Wang Kai ir t. t.), kurios idėjų plitimas siejamas su šalyje intensyvė- jančia įvairių meno formų raida. Ši kryptis kyla ne iš abstrakčių filosofinių idėjų pasaulio, bet iš konkrečios meninės praktikos teorinio apibendrinimo. Itin daug dėmesio straipsnyje skiriama ne tik šių dviejų įtakin- giausių krypčių idėjų sąveikai, bet ir jų vaidmens kinų estetinės minties istorijoje išryškinimui.

 

Raktažodžiai:kinų tradicinė estetika, daoizmas, čan, neokonfucianizmas, menotyrinė estetika, fengliu

https://doi.org/10.24101/logos.2019.32

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu