2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Eugenijus Danilevičius
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Personalistinė vilties pedagogika: pagrindiniai konceptualūs bruožai

Siekiant apibūdinti personalistinės vilties pedagogikos pagrindinius konceptualius bruožus, straipsnyje atliekama pedagoginės, filosofinės ir teologinės mokslinės literatūros teorinė sisteminė turinio analizė ir sintezė, kurių pagrindu aptariama personalistinės vilties pedagogikos samprata ir formuluojamas šios krikščioniškosios pedagogikos šakos pagrindinis tikslas. Straipsnio pabaigoje pateiktos teoriškai pagrįstos šio tyrimo išvados.

 

Raktažodžiai:personalizmas, vilties dorybė, personalistinė vilties pedagogika, nevilties kultūra

https://doi.org/10.24101/logos.2019.44

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu