2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Gytis Dovydaitis
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Antikapitalistinė kritika skaitmeninėje bendruomenėje: teorinė internetinės kultūros reiškinio „Vaporwave“ samprata

Skaitmeninės kultūros kontekste „Vaporwave“ išsiskiria kaip pirmasis tokio masto kultūros reiškinys, kilęs ir egzistuojantis tik internete. Reiškinio naujumas, virtualus būvis ir kompleksiška semantika neleidžia jo įspraus- ti į aiškius koncepcinius rėmus. Šiame straipsnyje siekiama prieiti teorinę „Vaporwave“ sampratą praplečiant bei aprėpiant jau atliktus tyrimus. Galiausiai prieinama išvados, jog „Vaporwave“ yra dėl daugybės kūrybą ir vartojimą skaitmeninėse erdvėse praktikuojančių internautų entuziazmo plintantis, antikapitalistinę kritiką artikuliuojantis estetinis kognityvinis žemėlapis. Į jo turinio generavimą įsitraukusi minia artikuliuoja individu- alias įžvalgas per „Vaporwave“ estetiką. Galiausiai reiškinys tampa postmodernaus vartotojo realijas koduo- jančiu tekstų rinkiniu, kurio pagrindinės temos yra suprekinta atmintis ir nepasitikėjimas kapitalizmo pažadais.

 

Raktažodžiai:interneto kultūra, Vaporwave, menas, socialiniai tinklai, antikapitalizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.46

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu