2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Tomas Kavaliauskas
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Rusijos politinių diskursų prieštaringumai: filosofinė diskurso analizė

Straipsnyje analizuojamos trys Rusijos propagandinio pobūdžio diskursai: Pergalės dienos diskursas, carinės-ortodoksinės Rusijos diskursas ir Rusiškosios idėjos diskursas. Šie diskursai yra lyginami pabrėžiant jų prieštaringumus. Tačiau atsižvelgiama ir į jų prasmių sutapimus, pavyzdžiui, dėl mesianizmo. Diskursų analizei atlikti naudojamasi filosofinės diskurso analizės metodika, integruojami tokie terminai kaip diskurso uždarymas, prasmių atmetimas, objektyvumas kaip ideologiškai sukonstruota tikrovė, valia tiesai. Taip pat pasitelkiama kultūrologinė prieiga, aiškinama rusiškoji kultūrinė perspektyva. Eklektiška ideologiškai prieštaringų simbolių sumaištis atspindi Rusijos politinių diskursų prieštaringumus bei paradoksus. Šiandieninės Rusijos propagandos ideologai nepaiso loginių skirtingų diskursų prieštaravimų, selektyviai manipuliuoja skirtingomis jų prasmėmis.

 

diskursas, propaganda, Rusija, Baltijos šalys, prasmės, objektyvumas, ideologija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.29

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu