2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Saulius Keturakis
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

 

Aktualioji tema

 

Santrauka

Apie skaitymą iš toli ir iš arti

Po didžiojo pasakojimo krizės į humanitarinius mokslus, atrodo, ateina ir nuoseklaus skaitymo praktikos saulėlydis. Tradicinis atidus skaitymas priskiriamas „teksto malonumui“, kuris priešinamas teksto supratimui, įmanomam tik... teksto neskaitant. Straipsnyje analizuojamas šio paradoksalaus siūlymo turinys, svarbiau- siojo jo atstovo Franco Moretti pateiktų argumentų sistema, atsietojo skaitymo (distant reading) ryšys su archyvo, duomenų, algoritmo, tekstualaus fakto sąvokomis, didžiųjų duomenų (Big Data) analizės metodų taikymu humanitariniuose moksluose, pagaliau su vadinamąja skaitmenine humanitarika (digital humanities). Aptariant atsietąjį skaitymą ir skaitmeninių technologijų taikymą tekstų interpretacijoje, išryškėja šių idėjų sąsajos su XX a. pradžios modernistinio skaitytojo vizijomis, rusiškojo formalizmo ieškojimais, pagaliau su vienu aktualiausių šių dienų klausimų – kaip žinoti, kas parašyta knygose, kurių niekada neskaitysi?

 

Raktažodžiai:duomenys, medija, Moretti, archyvas, skaitymas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.34

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu