2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Svitlana Polyuha
       Ukrainos katalikų universitetas Lvove, Ukraina

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Gramatinio termino apibūdinimo nacionalinis suvokimas per antikinės tradicijos apibrėžtį

Straipsnyje nagrinėjami ukrainos morfologinės terminijos formavimosi ir raidos etapai, susiformavę pagal graikų-romėnų antikines tradicijas. pabrėžiama, jog antikinės tradicijos įtaka Europos kalbotyrai priklausė nuo to, kad ji buvo orientuota į loginių kategorijų realizavimą per kalbą. Gramatinių terminų pavyzdžių šiuolaikinėje ukrainiečių kalboje analizė rodo, kad kuriant ukrainos gramatinę terminiją, graikų ir lotynų kalbos gramatikos terminai tapo „prototipu“. teoriniai apibendrinimai bus naudojami toliau tiriant žodžio formavimą.

 

Raktažodžiai:terminas, terminijos sistema, kalbos dalių teorija, lingvakultūra, mokslinė tradicija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.33

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu