2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Nerijus Stasiulis
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

L. Wittgensteino psichologijos filosofija: aspekto matymas

Tai antrasis iš trijų straipsnių ciklo, skirto aptarti Wittgensteino pastabas apie psichologijos filosofiją. Šiame straipsnyje, remiantis ir Wittgensteino filosofijos tyrinėtojų įžvalgomis, parodoma, kaip – atsispiriant nuo geštaltpsichologijos kritikos, aptartos pirmajame straipsnyje, – pereinama prie tiesioginės, hipoteze ar teo- rija nemedijuotos reikšmės patirties idėjos. aptariamos vitgenšteiniškosios aspekto matymo ir aklumo as- pektui sampratos, matymo ir interpretavimo skirtis bei parodoma, kad geštaltpsichologiniai arba jiems gi- miningi aiškinimai stokoja tiesioginės reikšmės patirties esminės galios. Šiai stokai Wittgensteinas priešina „save rodančią“ kalbos žaidimų logiką.

 

Raktažodžiai: aspekto matymas, köhleris, geštaltpsichologija, psichologijos filosofija, reikšmės patirtis, Wittgensteinas.

https://doi.org/10.24101/logos.2019.24

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu