2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Aivaras Stepukonis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Davidas Hume’as apie dvi skirtingas filosofijos rūšis: epistemologijos ir psichologijos metodų sankirtoje

Straipsnyje išsamiai ir kritiškai išskleidžiami pirmieji trys Davido Hume’o Žmogaus proto tyrinėjimo, patai- syta forma sudarančio beveik visą pirmąją Traktato apie žmogaus prigimtį knygą, skyriai. Įdėmiai susipa- žinus su pagrindinėmis Hume’o epistemologijos sąvokomis suvokimas, įspūdis ir idėja, daroma išvada, kad hjūmiškoji žmogaus proto teorija tiksliausiai bus suprasta kaip tam tikras metodologinis dualizmas: viena vertus, Hume’as elgiasi kaip filosofas, teiginius apie žmogaus proto prigimtį grįsdamas a priori argumentais; kita vertus – kaip gamtotyrininkas, rinkdamas, tirdamas ir apibendrindamas empirinius duomenis indukci- niu būdu. Vadinasi, Hume’as – ir epistemologas teoretikas, ir psichologas empirikas, pusiau slapčiom linkęs pirmojo užduotis perduoti antrajam.tokoja tiesioginės reikšmės patirties esminės galios. Šiai stokai Wittgensteinas priešina „save rodančią“ kalbos žaidimų logiką.

 

Raktažodžiai: David Hume, epistemologija, suvokimas, įspūdis, idėja

https://doi.org/10.24101/logos.2019.25

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu