2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Juozas Valčiukas
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Islamo teisė Vakaruose: Graikijos atvejis ir Strasbūro teismo sprendimo Molla Sali prieš Graikiją analizė

Vakarų ir Islamo teisės tradicijų sambūvio faktas geriausiai atsispindi Graikijos nacionalinės teisės atveju. nacionalinė teisė Graikijoje, kuri apima tam tikrą skaičių teisės taisyklių, pagal kurias musulmonai, gyve- nantys tam tikruose Graikijos regionuose, sprendžia teisinius ginčus, puikiai įrodo pastarąjį teiginį. Šis Graikijos teisės ypatumas gana ilgą laiką darė Graikijos atvejį išskirtinį Europos kontekste. Tačiau neseniai Graikijos teisė tiek pasikeitė, kad minėtas jos unikalumas iš esmės išnyko.
Aptariamas 2018 m. Graikijos teisinis reguliavimas, kuris laikytinas istorinių aplinkybių ir tarptautinės teisės susitarimų, pasirašytų XIX ir XX a., rezultatu, patiria išmėginimą Europos Žmogaus Teisių Teisme, kurio priežastim tapo Trakijos regione gyvenančios Graikijos musulmonės skundas. Šiuo atveju Graikijos teisės nurodymai ir ypač nacionalinių teismų sprendimai, įpareigojantys vietos musulmonus paveldėjimo teisės klausimus spręsti remiantis išimtinai islamo teisės nuostatomis, buvo kvestionuojami byloje Molla Sali prieš Graikiją teigiant, jog tai prieštarauja Europos Žmogaus Teisių ir pagrindinių laisvių Konvencijai, galų gale – paneigia ir fundamentalų Vakaruose pasirinkimo laisvės principą.
Pagrindinis straipsnio tikslas yra išanalizuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą byloje Molla Sali prieš Graikiją, priimtą 2018 m. gruodį. prieš tai tarptautinės teisės susitarimai, kurie nulėmė faktą, kad tam tikros islamo teisės taisyklės tapo Graikijos nacionalinės teisės sudedamąja dalimi, yra aptariami pir- moje straipsnio dalyje. Toliau straipsnyje analizuojamas dabartinis Graikijos nacionalinis teisinis regulia- vimas ir naujausi jo pakeitimai. Trečioje straipsnio dalyje diskutuojama neseniai priimto Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje Molla Sali prieš Graikiją tema, siekiant išsiaiškinti bylos faktines aplinkybes ir aptarti Strasbūro teismo argumentus. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados.

 

Raktažodžiai:Islamo teisė, paveldėjimo teisė, Vakarų teisės tradicija, teisės šaltinis

https://doi.org/10.24101/logos.2019.30

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu