2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Julija Vaščenko
       Kijevo nacionalinis Taraso Š̌evčenkos universitetas, Ukraina

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Pilypo Orlyko Konstitucija: šiuolaikinės konstitucinės ir administracinės teisės kategorijoṡ

1710 m. balandžio 5 d. buvo pasirašytas dokumentas, kuris yra svarbus tiek Ukrainai, tiek Europai, nes šis dokumentas yra šiuolaikinės demokratinės valstybės konstitucijos prototipas. Dar šis dokumentas yra žinomas kaip Pilypo Orlyko konstitucija, nes būtent jis, kaip etmonas, ją ir pasirašė. Pilypo Orlyko konstitucijos tekstą sudarė pirmos ukrainiečių politinės emigracijos atstovai, įkvėpti pažangių Vakarų europos parlamentarizmo idėjų. Tyrinėjai dokumentą vertina kaip pirmąją nepriklausomos Ukrainos valstybės konstituciją ir netgi pirmąją konstituciją europoje, grįstą demokratiniais principais. Straipsnyje Pilypo Orlyko konstitucija nagrinėjama iš šiuolaikinės konstitucinės ir administracinės teisės pozicijų. Pilypo Orlyko konstitucijos bei kitų tyrinėtojų atlikta šio dokumento aiškinimo analizė padiktavo išvadas, kad šis dokumentas yra grindžiamas tokiais šiuolaikiniais konstitucinės ir administracinės teisės principais kaip teisės viršenybės, valdžių atskyrimo, demokratijos, humanizmo, decentralizacijos ir subsidiarumo. konstitucijoje yra teisės normų, susijusių su šiuolaikinės administracinės teisės institutais: administracinė justicija, valstybės tarnyba, savivaldos teisė, viešoji nuosavybė, valdymo režimai. Pažangios idėjos, kylančios iš konstitucijos teksto, ir šiandien yra aktualios, vertos tiek mokslininkų, tiek praktikų dėmesio.

 

Raktažodžiai:Pilypo Orlyko konstitucija, valdžių padalijimas, administracinės teisės principai

https://doi.org/10.24101/logos.2019.31

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu