2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Pillė Veljataga
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Stalininio laikotarpio dailės kritika Lietuvoje: doktrininė retorika ir meniškumo sauga

Straipsnyje nagrinėjama socrealizmo indoktrinacija pokario lietuvių dailėje ir dailės kritikoje. Siekiama atskleisti manipuliacines strategijas, kurias taikė kultūros lauko veikėjai: viena vertus, valstybės kultūros politiką vykdantys socrealizmo indoktrinuotojai, kita vertus – dailininkai bei dailės kritikai, siekę apsaugoti kūrybą nuo ideologinio angažuotumo kraštutinumų. Pastarieji netruko perprasti socrealizmo indoktrinuotojų manipuliacines strategijas ir, formaliai neprieštaraudami doktrinai, kompromiso būdu stengėsi neatsisakyti estetinio vertingumo kriterijaus, saugoti dailės meninį lygį bei žanrinę įvairovę.

 

Raktažodžiai:stalininis laikotarpis Lietuvoje, dailės kritika, socrealizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.38

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu