2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Kęstutis Žemaitis
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Lituanorum gente: arkivyskupas Jurgis Matulaitis – Bažnyčios ir valstybės interesų derintojas

Pirmasis pasaulinis karas, vėlesni tarptautiniai politiniai įvykiai, pakeitę lietuvos teritorijos ribas, sujaukė ir bažnytinę administracinę situaciją. Tokia padėtis netenkino nei lietuvos valstybės, nei pačios katalikų Bažnyčios. Spręsti susidariusią situaciją popiežius pijus Xi pasiuntė į lietuvą arkivyskupą Jurgį Matulaitį, suteikęs jam apaštalinio vizitatoriaus titulą ir įgaliojimus. Jis tapo pagrindiniu 1926 m. apaštalinės konstitucijos Lituanorum gente projekto rengėju, Bažnyčios pozicijos ir valstybės interesų derintoju. Arkivyskupo asmeninės savybės, puikus situacijos suvokimas ir gebėjimas derinti Bažnyčios ir valstybės interesus, diplomatinis meis- triškumas padėjo gana sklandžiai parengti naujos bažnytinės provincijos projektą. Šio projekto įgyvendinimo istorija yra gerų valstybės ir Bažnyčios santykių, o pats Jurgis Matulaitis – puikaus diplomato pavyzdys.

 

Raktažodžiai:Lituanorum gente, Jurgis Matulaitis, bažnyčios ir valstybės interesai, diplomatija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.45

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu