2003 - 2023

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English

:. ARCHYVAS (PDF formate)
Rodyklė
2003: 33   34   35
2004: 36   37   38   39
2005: 40   41   42   43  44
2006: 45   46    47   48  49
2007: 50   51   52   53
2008: 54   55   56   57
2009: 58   59   60   61
2010: 62   63   64   65
2011: 66   67   68   69
2012: 70   71   72   73
2013: 74   75   76   77
2014: 78   79   80   81
2015: 82   83   84   85
2016: 86   87   88   89
2017: 90   91   92   93
2018: 94   95   96   97
2019: 98   99   100  101
2020: 102   103   104   105
2021: 106   107   108   109
2022: 110   111   112   113
2023: 114   115   116   117
2024: 118   
ISSN 0868-7692

 


 
Kviečiame paremti žurnalą!

:. Eina keturis kartus per metus (papildomai leidžiami teminiai žurnalo numeriai). Straipsniai pateikiami skyriams „Mokslinė mintis“, „Kultūra“, „Menas“, „Jaunųjų opusai“, recenzuojami dviejų recenzentų (mokslo daktarų).
 
Žurnalas registruotas ir referuojamas tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse:

1. Clarivate Analytics Web of Science Arts and Humanities Citation Index

2. Scopus

3. Philosopher's Information Center

4. CEEOL

5. EBSCO Pubishing

6. CrossRef  

Autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone. Už savo teiginius atsako autorius. Rankraščiai negrąžinami. Straipsniai skelbiami internetiniame žurnalo puslapyje.

Informacija autoriams


 
 
REDAKCINĖ KOLEGIJA

Žurnalą globoja Dominikonų ordinas Lietuvoje
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Rūta Bagdanavičiūtė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.

:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu